Usluge

Izrada flajera


Flajeri u današnje vreme predstavljaju fantastičan vid masovne promocije širokom auditorijumu. U našoj štampariji se flajeri štampaju na masnom kunstdruk papiru, koji je poznat po svojim vrhunskim svojstvima. Takođe, štamparske mašine na kojima radimo predstavljaju sam vrh industrije po kvalitetu koji pružaju.
Veliki broj klijenata je garant kvaliteta naših usluga dugi niz godina.


Svrha flajera


Bilo da promovišete novootvoreni objekat, novi proizvod, sportsko, kulturno ili neko drugo dešavanje, političku stranku, usluge koje nudite, određene popuste - flajeri su nezaobilazan način da to i uradite. Za razliku od digitalnog vida reklamiranja štampani materijal negde ostaje sačuvan u fizičkom obliku i iznova može da posluži kao sjajno podsećanje potencijalnom klijentu kod kog se nalazi ili pak da tu istu reklamu vidi više ljudi. Naučno je dokazano da ljudi drugačije, odnosno pozitivnije reaguju na štampani materijal nego na digitalnu sferu koja često ostane i neprimećena, usled zagušenja preterano velikim brojem informacija kojima su izloženi na internetu. Samim tim ljudi su postali imuni na iskačuće prozore ili promotivne mejlove, za razliku od flajera na koje usmeravaju svu svoju pažnju u datom momentu, a to i jeste sam cilj kampanje.


Dimenzije flajera


A6 format (15x10 cm) - ekonomičan vid flajera pogodan za razne delatnosti i proizvode manjeg obima teksta.
DL format (21x10 cm) - moderan flajer nešto užih dimenzija i oblika
A5 format (21x15 cm) - pogodan za nešto veći broj informacija ili artikala uz mogućnost savijanja na pola.
A4 format (30x21 cm) - takođe za nešto veći broj informacija ili artikala uz mogućnost savijanja.
A3 format (42x30 cm) - najveći flajer pogodan da sadrži dosta slika i teksta, ili detaljan prikaz većih slika i teksta. Takođe je moguće savijanje.